TAN TAN ACHIEVEMENTS

Hơn 33 năm hình thành và phát triển, với tất cả tâm huyết, bản lĩnh của doanh nghiệp dẫn đầu ngành chế biển nông sản Việt Nam,
Đậu Phộng Tân Tân không ngừng áp dụng công nghệ hiện đại, liên tục cải tiến, phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ ở mức tốt nhất,
phát huy tính sáng tạo và năng động của tập thể, góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước và con người Việt Nam.

World Quality Commitment Award 2009, by Business Initiative Directions (BID)

International Award for Excellence and Business Prestige 2008, by Business Initiative Directions (BID)

Delicious Food Award 2010 by Mon Ngon Co., Ltd

Certification for International Quality 2009, by Business Initiative Directions (BID)

Quality Summit Award 2008, by Business Initiative Directions (BID)

Vietnam Best Food & Product Award, in recognition of healthy and safe food products